Por se necesitades repasar a táboa de multiplicar

Posted by on 22/Setembro/2021

Read More

Grandes inventos da Idade Moderna

Posted by on 22/Setembro/2021

A tecnoloxía máis innovadora Inventos da época

Read More

Practicamos cos múltiplos e divisores

Posted by on 22/Setembro/2021

Read More

A Idade Moderna

Posted by on 22/Setembro/2021

A Idade Moderna

Lembramos…   Introducción O Renacemento O home do Renacemento O Barroco O Século de Ouro Español Diferencias entre Renacemento e Barroco O Século das Luces

Read More

E… agora imos cos romanos

Posted by on 22/Setembro/2021

Read More