O movemento de traslación. Solsticios e equinoccios