Nutrición  e alimentación

TEMA 1. NUTRÍMONOS
1. Vídeos introdución

2. Actividade: Cales son as foitas e verduras de tempada nos distintos meses do ano?
Investiga:

https://soydetemporada.es/

https://www.cuerpomente.com/alimentacion/calendario-anual-frutas-verduras-temporada_1684

Actividade 3. Platos típicos de cada Comunidade Autónoma
https://www.salir.com/platos-tipicos-de-espana-por-comunidades-30.html

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-platos-tipicos-cada-comunidad-autonoma-20150720191406.html

Los platos típicos de España por comunidades autónomas

 

Actividade 4. Caixas de nutrientes

Investiga que tipo de nutrientes teñen os alimentos e clasifícaos.

 

 

 

 

 

https://nutribullet.es/tipos-de-nutrientes/

https://www.unav.edu/web/comida-sana/alimentacion-y-salud/alimentos-y-nutrientes