Decimais divertidos

Publicado por o 20/Novembro/2020

...

Ler máis

Números decimais. Operacións

Publicado por o 20/Novembro/2020

Operaciones con decimales

Ler máis

Dibujar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo

Publicado por o 17/Maio/2019

Ler máis