Decimais divertidos

Posted by on 10/Xaneiro/2022

Decimais divertidos

Read More

Números decimais. Operacións

Posted by on 10/Xaneiro/2022

Operaciones con decimales

Read More