Día da Paz

Posted by on 20/Xaneiro/2021

Read More

Continuamos cos números naturais e as operacións básicas

Posted by on 12/Setembro/2018

Read More

Descubrindo as palabras II

Posted by on 29/Xaneiro/2018

Descubrindo as palabras II

Read More

Parchís ortográfico

Posted by on 9/Setembro/2016

Read More

Mejora tu ortografía

Posted by on 8/Setembro/2015

Esta actividade darache bos resultados se practicas un pouquiño cada día, fai a proba!

Read More